Váš kolektivní systém
pro recyklaci
solárních panelů

Kolektivní systém REsolar sdružuje provozovatele FVE s instalovaným výkonem:

0 MW

REsolar je největší kolektivní systém pro recyklaci solárních panelů určený výhradně provozovatelům solárních elektráren.

Proč se stát klientem REsolar

  • Stojí za námi solární trh a oborové asociace.
  • Nejnižší možné administrativní náklady - REsolar má stanovený roční limit pro výši režijních nákladů na provoz systému v Kč/kg.
  • Pravidelné každoroční vyúčtování recyklačních příspěvků s přehledem realizovaných nákladů.
  • Právo bez udání důvodu vypovědět smlouvu s REsolar a přejít k jinému kolektivnímu systému.
  • Právo zvolit si vlastního dopravce nebo zpracovatele odpadu ze solárních panelů.
  • Vždy hlídáme Vaše zájmy a ihned reagujeme na každou legislativní změnu.
Více o členství

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME