Proč se stát klientem REsolar

Důvody, proč je smlouva s REsolar výhodná pro majitele a provozovatele FVE:

  • Uzavřením smlouvy s REsolar splníte veškeré zákonné povinnosti, které vyplývají z původní novely zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a nového zákona o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb. 
  • Hospodaření společnosti REsolar je nastaveno jako neziskové. Naším dlouhodobým cílem je minimalizovat průběžné náklady na recyklaci solárních panelů s cílem vrátit co největší část vybraných finančních prostředků zpět provozovatelům FVE po ukončení recyklace solárních panelů. 
  • Nebudujeme rozsáhlou a nákladnou síť sběrných míst, naopak chceme primárně využívat provozovny jednotlivých FVE a jejich stávající instalační a servisní společnosti s cílem ušetřit provozní náklady a přizpůsobit fungování kolektivního systému reálné potřebě recyklace zejména v nejbližších letech. 
  • Pro každého provozovatele FVE vedeme transparentní účet s každoročním vyúčtováním realizovaných nákladů. Zároveň garantujeme vrácení nespotřebovaných finančních příspěvků po ukončení recyklace solárních panelů. 
  • Umožníme vám bez důvodu vypovědět smlouvu, a to s účinností k 31.12. daného roku a od 1.1. přejít k jinému kolektivnímu systému. 
  • Umožníme vám zvolit si vlastního zpracovatele. Využíváme cenově nejvýhodnější partnery pro ekologickou likvidaci solárních panelů.
  • Dlouhodobě prosazujeme společné zájmy investorů a provozovatelů FVE na poli recyklace solárních panelů a fotovoltaiky.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME