O nás

Neziskově hospodařící kolektivní systém REsolar byl založen největšími provozovateli solárních elektráren a dvěmi asociacemi - Solární asociací (dříve Česká fotovoltaická průmyslová asociace) a Aliancí pro energetickou soběstačnost sdružující provozovatele FVE a výrobce solárních panelů. Každý z deseti společníků drží ve společnosti REsolar s.r.o. 10% podíl a dohlíží na hospodaření s prostředky prostřednictvím dozorčí rady.
 
Společnosti REsolar byla v roce 2013 na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (MŽP) udělena licence k provozování kolektivního systému pro provozovatele solárních elektráren a výrobce a dovozce solárních panelů. REsolar je v seznamu provozovatelů kolektivních systémů vedeném pod MŽP evidovaný pod číslem K016/13-ECZ. V roce 2021 jsme získali licenci na výhradní zajišťování povinností provozovatelů solárních elektráren ve vztahu k solárním panelům uvedeným na trh do dne 1. ledna 2013 ve smyslu §72 zákona o výrobcích s ukončenou životností (tzv. historické solární panely). S účinností od 1. ledna 2021 již REsolar nezajišťuje plnění povinností výrobců solárních panelů, které byly uvedeny na trh ode dne 1. ledna 2013 (tzv. nové solární panely).
 


Sběr a doprava panelů

Kolektivní systém REsolar zajišťuje sběr odpadu z tzv. historických solárních panelů (tj. uvedených na trh do 1.1.2013) výhradně u provozovatelů FVE.

K předání solárních panelů dochází přímo v místě vyřazení panelu z provozu, přičemž předávající vždy obdrží protokol o předání panelů k ekologické recyklaci. Doplňkově jsou využívána veřejná sběrná místa u zpracovatelů panelů a provozovatelů sběrných dvorů.

REsolar aktuálně zajišťuje svozy na základě dohodnutých termínů přímo ke zpracovateli nebo do skladovacích prostor společnosti, v budoucnu se při nárůstu množství odpadu počítá i s pravidelnými  svozy vysloužilých panelů, a to v závislosti na hustotě umístění střešních instalací a solárních elektráren v dané svozové oblasti.

 

Recyklace panelů

Odborná recyklace odpadu ze solárních panelů je smluvně zajištěna prostřednictvím zpracovatelů vybraných na základě výběrového řízení.
V případě, že výnosy z prodeje surovin převýší náklady na zpracování (skladování, separace, třídění, drcení, chemické zpracování…), je toto automaticky promítnuto do ceny za zpracování formou stanovení výkupních cen odpadu.

Recyklaci panelů zajišťujeme v souladu se zákonem o výrobcích s ukončenou životností z roku 2021, který stanoví minimální úroveň využití odpadních solárních panelů:

   
Využití* odpadních solárních panelů 85 %
Recyklace solárních panelů a příprava k opětovnému použití 80 %

* Za „využití“ jsou považovány všechny způsoby využití (materiálové tak energetické) včetně recyklace a přípravy k opětovnému použití

 

Poradenství

Klienti REsolar mohou využívat poradenské služby profesionálů s dlouholetými zkušenostmi v oblasti solární energetiky a recyklace, mají k dispozici informační servis a odborné zázemí Solární asociace, Aliancí pro energetickou soběstačnost a Svazu moderní energetiky.
 
V případě Vašich dotazů nás kontaktujte na info@resolar.cz.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME