Sběrná síť pro vysloužilé panely

Jak je zajištěna síť sběrných míst?
Síť sběrných míst je zajištěna u provozovatelů FVE, servisních a instalačních společností. Doplňkově využíváme sběrná místa u zpracovatelů solárních panelů a na sběrných dvorech obcí. 

Jak mohu odevzdat vysloužilý panel?
Pro odvoz vysloužilých panelů kontaktuje náš dispečink, který se s Vámi dohodne na podmínkách a termínu odvozu. Při předání panelu Vám bude vystaveno potvrzení o předání panelů k ekologické likvidaci.
 
Je stanoveno minimální množství na odběr panelů?
Není, kolektivní systém REsolar zajistí odvoz panelů bez omezení minimálního či maximálního množství.
 
Budu moci odevzdat i nekompletní nebo poškozené panely?
Ano, je ale třeba počítat s vyššími náklady na recyklaci. Vysloužilé solární panely je třeba pokud možno odevzdávat kompletní.
 
Jsem povinen a za jakou nejdelší dobu panely odevzdat?
Kolektivní systém REsolar zajistí recyklaci Vašich nefunkčních panelů v momentě, kdy nás o ni požádáte. Pokud nám panely nepředáte, nebudeme schopni finančně vypořádat uhrazené recyklační příspěvky. V případě, že panel bude prodán nebo předán třetí osobě za účelem opětovného využití, je třeba nás o tomto neprodleně informovat.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME