Objednávka odvozu

Monokrystalické panely

Polykrystalické panely

Panely amorfní křemík

Jiné panely

Spolu

Odvezu sám na sběrné místo

Možnost vysokozdvihu4

Požaduji demontáž5

Umístění panelů

  • 1 Číslo certifikátu najdete na certifikátu výdobce / dovozce. V případě, že tento certifikát nevlastnéte, obrťte se na svého dodavatele.
  • 2 Místo, odkud budou panely sváženy ke zpracování.
  • 3 Seznam našich sběrných míst naleznete na našich stránkách www.resolar.cz
  • 4 Panely jsou na paletách nebo jinak připraveny k odvozu.
  • 5 Panely demontuje provozovatel FVE na své vlastní náklady, V případě zájmu o demontáž Vám ji rádi zajistíme.
  • 6 Standartní doba pro svoz je 14 dní.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME