Jak se registrovat do REsolar

Jak se registrovat do systému REsolar 

Pro registraci jsou potřeba udělat následující kroky:
  1. Vyplnit údaje o vaší společnosti přímo do smlouvy (vpisovatelné PDF) a poté       smlouvu vytisknout 2 x (bez smluvních podmínek) nebo vyplnit smlouvu ručně     po vytištění
  2. Nechat smlouvu podepsat statutárním zástupcem, případně osobou jednající       na základě plné moci.
  3. Vyplnit a přiložit Přílohu č. 1, 2, 3 a 4.
        (plná moc a souhlas výrobce solárních panelů musí být úředně ověřeny)
  4. Podepsané dokumenty zaslat na sídlo společnosti: REsolar s.r.o.,                     Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5.


 

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME