Zákonné povinnosti výrobce a dovozce

Jsem výrobce a dovozce panelů

Jaké mám zákonné povinnosti?

Recyklaci solárních panelů nařizuje Evropská směrnice a novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech z roku 2012. Povinnosti spojené s recyklací solárních panelů uvedených na trh po 1. 1. 2013  jsou přeneseny na výrobci nebo dovozce panelů, kteří se musí registrovat v Seznamu výrobců elektrozařízení vedeného MŽP do 60ti dnů od uvedení prvních panelů na trh. Zajistit splnění těchto povinností lze dvěma způsoby:
  1. individuálním nebo solidárním systémem s poskytnutím finanční záruky,
  2. prostřednictvím kolektivního systému.
Výrobce nebo dovozce panelů musí dále zajistit:
  • podání návrhu na zápis do Seznamu výrobců, který vede MŽP
  • označení solárních panelů symbolem elektrického a elektronického zařízení a svou značkou
  • zajistit financování recyklace panelů a informování konečných uživatelů výrobků

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME